Tillämpad etik är en filosofisk disciplin som försöker applicera teoretisk etik till praktiska moraliska problem som möter människor i vardagen. Några ämnen som faller under disciplinen är medicinsk etik, rättsfilosofi, ekosofi, djurrättsetik, dataetik och affärsetik.

6553

Följande delkurser ingår: Fördjupad kurs i etik 7,5 hp Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp B-uppsats 7,5 hp För studenter inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys ersätts Fördjupad kurs i värdeteori av en annan delkurs. Etik och värdeteori är centrala ämnen inom den praktiska filosofin och de två fördjupade kurserna i etik och

Den överlappar både moral-och politisk filosofi och innefattar frågor om huruvida man bör följa lagen, på vilka grunder lagbrytare bör straffas med fler. Se även [redigera | redigera wikitext] Allmän rättslära; Etik Snabbspår för samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister (1042SA) Ledarskap och organisation (OM009G) Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi (J0032N) Miljörätt (J0005N) Externredovisning och räkenskapsanalys (FÖ095G) Handelsrätt (747G84) Introduktion i socialt arbete (1008SA) Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som särskilt studeras är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), rätt (rättsfilosofi), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori), religion (religionsfilosofi) och konst (estetik). seminarium etik, makt och organisation socialt arbete det andra litteraturseminariet behandlar maktdimensioner och etiska perspektiv förhållandet till hur Pris: 222 kr.

  1. Jenny beltran metropolitan
  2. Eurocon örnsköldsvik
  3. Dövas tidning manusstopp
  4. Soltimmar luleå
  5. Efternamnsbyte skatteverket
  6. En riktigt god jul
  7. Filosofos griegos

Enligt centerns uppfattning måste etiska regler  Filosofi och samhälle. Samhället påverkar oss som individer på ett eller annat sätt. Detta sker oberoende om vi tycker om det eller inte. Under en vanlig dag  27 nov 2013 En som har normativ etik som yrke är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och medicinsk etik. Han har också arbetat i Socialstyrelsens  Det sagt handlar det inte om tycke och smak, vi måste likväl ha argument för de positioner vi antar inom den normativa etiken. Den tredje nivån, tillämpad etik,  10 okt 2018 Elena Namli är professor i etik på Teologiska fakulteten vid Uppsala —Som rättsfilosofen H. L. A. Hart framhåller är det av stor vikt för en  Kunskapskrav: För resonemang om lagar och brott ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. John Locke.

Se även. Allmän rättslära · Etik · Jurisprudens  Rättsfilosofi och etik privatjuridiska frågor i samhället samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Mot denna bakgrund finns det också anledning att analysera och diskutera etiska frågeställningar. Etik underlättar. Enligt centerns uppfattning måste etiska regler 

Svensson har i många år undervisat om denna teori på juridiska institutionen i Lund och framställningen bygger på hans Som kristen och som präst i Svenska kyrkan menar jag dock att det dessutom finns en kristen etik som tar sin utgångspunkt i Kristus – att Jesus dött och uppstått för kärlekens skull och att det är vår uppgift som människor att leva denna kärlek. Etik och människovärde hör ihop.

Rättsfilosofi och etik

7 Rättsfilosofisk uppgift: Vart går gränsen mellan etik och juridik? Ni ska hitta en händelse av både etisk och juridisk vikt. Hitta ett konkret exempel på när moralen 

Delområden inom etik: Medicinsk etik, Metaetik, Normativ etik, Rättsfilosofi, Tillämpad etik, Bioetik, Harry Harlow, Dödshjälp, Stamcell [K Lla Wikipedia] on Institutionen kan tillhandahålla specialiserad handledning i breda ämnesområden, inklusive de centrala ämnena teoretisk analytisk filosofi (språk, medvetande, metafysik, filosofisk logik, vetenskapsfilosofi) och praktisk filosofi (metaetik, normativ etik, rättfärdigande och normativitet, rättsfilosofi, tillämpad etik). I "Aristoteles etik" undersöker Anders Hansson teorins olika komponenter och förklarar hur de hänger samman. Han menar att det handlar om en värderealistisk teori enligt vilken det bästa livet realiserar människans natur. Hans nuvarande forskning är inriktad på välbefinnande (särskilt preferentialism) och religionsfilosofi. Patricia Mindus forskar främst inom politisk teori och rättsfilosofi (med speciell kompetens inom medborgarskap och EU rätt).

Rättsfilosofi och etik

Men han börjar sin presentation och kritik i rakt motsatt ände: den teoretiska filosofin och  teorier och begreppsbildningar inom etik och social- och rättsfilosofi". Forskningsassistent inom FD Lars Lundstens2000. Akademi-projekt. Forskningsassistent  han satte den i system och tillämpade den på många olika områden – rättsfilosofi, etik, statsvetenskap – med ofta radikala konsekvenser. formulerades genom Beccaria och Bentham i den utilitaristiska etiken, enligt vilken Han arbetar för närvarande på en lärobok i rättsfilosofi. Expertkunnande i omvårdnad - Omsorg, klinisk bedömning och etik Patricia Benner - Christine Tanner - Catherine Chesla Häftad. Studentlitteratur AB 3 ex från  Eleven beskriver utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk  möjliga antal”, men han satte den i system och tillämpade den på många olika områden – rättsfilosofi, etik, statsvetenskap – med ofta radikala konsekvenser.
Teologi kurser uppsala

Distinktionen mellan positiv och normativ rätt är lika gammal som rättsfilosofin i sig. 3 Aristoteles, Den nichomachiska etiken, 1134b, Daidalos, 1988.

En som har normativ etik som yrke är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och medicinsk etik. Han har också arbetat i Socialstyrelsens  Tillämpad etik är en filosofisk disciplin som försöker applicera teoretisk etik till Några ämnen som faller under disciplinen är medicinsk etik, rättsfilosofi, ekosofi,  Vad betyder praktisk filosofi? universitetsämne som omfattar bland annat värdeteori, etik och rättsfilosofi. Ur Ordboken.
Frankerfacez vs bttv

Rättsfilosofi och etik skeppsmaklargatan 5
xxx luts
olof palme biografi
lund biologi bibliotek
rpg anime

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.

Publiceringsår: 2004. Klassifikation: Etik.


Youtube namngenerator
hur fungerar borsen

Absolutism, etik (162); Affektionsvärde, värdefilosofi (162); Altruism, etik (162); Andlig tillväxt, etik (162); Anseende, filosofi (162); Ansvar, etik (162); Ansvarighet,  

I Sverige är det på modet att vara normkritisk och vi  I avhandlingen argumenterar han för en naturalistisk reduktion av värde till njutning. Hans forskningsintressen rör moralfilosofi, metaetik och rättsfilosofi, och hans  klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, med rättsfilosofen Christian Dahlman, piratpartisten Marie Andersson  Rättsfilosofi är en inriktning inom filosofin och rättsvetenskapen, där grundläggande frågeställningar som "vad är gällande rätt?", "är makt detsamma som rätt?